Friskolen

Friskolen er den direkte kontakt til beslutningstagere i den frie grundskoleverden.

Danmark har en unik friskoletradition, hvor forældre frit kan vælge skoleform for deres børn.
Friskolerne er i rivende vækst og antallet af skoler er steget med næsten 10 procent de sidste syv år. I dag orga- niserer Dansk Friskoleforening 48.000 børn i 25.000 hjem.
Magasinet Friskolen er den direkte kontakt til ledere, bestyrelser og forældre i denne farverige verden.

Friskoler opstår og lever lokalt, men har også en stærk fælles landsdækkende fortælling.
Dansk Friskoleforening huser i dag 335 vidt forskellige skoler fyldt med ildsjæle, som forvalter den danske friskole- tradition, hvor forældre har frit valg til at vælge skoleform til deres børn. Og antallet er konstant stigende.
De otte årlige udgaver af Friskolen samler de bedste historier og billeder i et indbydende layout. Og så har hvert ma- gasin et journalistisk tema med bid, vid og udsyn, der forholder sig kritisk til såvel egen som omgivende skoleverden. Magasinet skrives, fotograferes og designes professionelt.

Friskolen er den direkte kontakt til beslutningstagere i den frie grundskoleverden. Det vil sige lærere, skoleledere, skolebestyrelser og selvfølgelig forældrene til godt 48.000 elever. 

Friskolen