Læserprofil for Sundhedsplejersken

Sundhedsplejerskerne er en vigtig del af mange børnefamiliers beslutningsgrundlag

Læserne af bladet er veluddannede, idet alle har en faglig baggrund som sygeplejerske og derefter en specialuddannelse som sundhedsplejerske.

Den typiske læser af Sundhedsplejersken er en kvinde på mellem 30 og 49 år. Hun er gift og har hjemmeboende børn under 17 år. Hun bor i eget hus og har sammen med sin mand en husstandsindkomst over gennemsnittet. Hun er interesseret i at tilegne sig ny viden og går gerne på kurser, samtidig med at hun aktivt dyrker sine fritidsinteresser. Er interesseret i helse, miljø og kulturelle aktiviteter. Går gerne i biografen og læser skønlitterære bøger.

Sundhedsplejerskerne deltager på mange messer, hvor de via stand også deler bladet ud til sygeplejersker, lærere, pædagoger mv. fra den sundhedsfaglige branche. Grundet den solide sundhedsfaglige baggrund yder sundhedsplejerskerne en kvalificeret og troværdig rådgivning til forældre og børn.

Sundhedsplejerskerne har den tætte kontakt med familierne. De har deres faste gang i hjemmet, i børnenes vuggestuer, børnehaver og skoler, og de giver gode råd og vejledning.

Læserne er:

  • 100 % kvinder
  • 80 % interesserer sig for sund ernæring
  • 39 % har en husstandsindkomst på over 600.000 kr. årligt.
  • 47 % bruger PC i hjemmet  til arbejdet minimum ugenligt
  • 54 % køber helst økologiske varer
  • 68 % køber helst miljøvenlige produkter