Sundhedsplejersken

Sundhedsplejersker baner vejen til 56.000 børnefamilier

I hvert nummer af Sundhedsplejersken er der artikler om sundhedsfaglige personer fra branchen, hvor hoved­vægten er på hverdagen, udfordringerne og visionerne.

Sundhedsplejersken er medie for alle sundhedsplejersker i Danmark, og majoriteten af bladets læsere er kvinder.

Sundhedsplejerskerne er referencepunkt for 56.000 nye børnefamilier hvert år, hvad angår børnenes sundhed, trivsel og udvikling og er den bedste ambassadør, når det gælder at viderebringe nye produkter og behan­dlingsmetoder til forældre med børn i alderen 0-16 år.

Konsulentfunktionen for daginstitutioner og skoler kan typisk handle om forespørgelse om hygiejne, forebyg­gelse af sygdomme, børnemiljø og sparring med - samt rådgivning til det pædagogiske personale. Ofte spørges der ind til sikkerhed og sundt miljø, hvor sundhedsplejerskerne bliver spurgt til råds.

På skoleområdet er der stigende bevågenhed omkring skoletoiletter, som har betydning for børnenes trivsel og sundhed.

Læserne af bladet er veluddannede, idet alle har en faglig baggrund som sygeplejerske og derefter en specialuddannelse som sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersker deltager i Konferencer og Kon­gresser, hvor de kan have en stand med.

Grundet den solide sundhedsfaglige baggrund yder sundhedsplejerskerne en kvalificeret og troværdig råd­givning til forældre og børn.

Redaktion

Tine Lohmann, ansvarshavende redaktør

Susanne Rank Lücke, ansvarshavende webmaster

Sundhedsplejersken

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Formand: Susanne Hede: susannehede@fs10.dk

Web: www.sundhedsplejersken.nu

Mail: redaktor@fs10.dk 

Forside 2017