Online annoncering

Sundhedsplejersken tilbyder muligheder for online annoncering.

Website 

www.sundhedsplejersken.nu 

Der er mulighed for placering af ét topbanner samt 8 minibannere på forsiden. Samtidig visning på under­sider kan tilkøbes. Herudover kan der indrykkes stillingsannoncer med tilhørende henvisninger til annon­cerne på forsiden.

Priser og formater

Banner på forside (pr. måned)

Topbanner: B: 720 x H: 141 px. kr. 2.200,-

Indholdsbanner: B: 200 x H: 70 px. kr. 1.800,-

Sidebanner: B: 200 x H: 140 px. kr. 1.500,-

Nyhedsbanner

Udgives ml. 12-14 gange årligt

Pris pr. gang kr. 5.000,-

Stillingsannonce

Inkl. forsidehenvisning (pr. måned) kr. 1.950,-

Materiale

Materiale til bannerannoncer skal leveres i formatet GIF, JPEG eller Flash (med indsat ”click tag”) +

en GIF-fil til backup.

Maks. 3 loops pr. bannerannonce. Animation maks. 15 sekunder (eller 45 sekunder ved i alt 3 loops). Maks. 18 frames pr. sekund. NB! Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes URL-adresse.

Frister

Materiale til bannerkampagner skal leveres senest 5 arbejdsdage før kampagnestart. Materiale sendes til annoncer@media-partners.dk.