Tandplejeren

Dansk Tandplejerforenings medlemsblad og fagtidsskrift

Tandplejeren udkommer 6 gange årligt i et oplag på ca. 1.600 eksemplarer og sendes til alle medlemmers privatadresse, til tandklinikker samt til politikere og samarbejdspartnere. Desuden udkommer Tandplejeren online til en lang række interessenter i ind- og udland, primært Norden.
Fagspecifikke artikler og relevant viden.

Tandplejeren fokuserer på fagligt relevant information og indeholder artikler med fagspecifik viden, reportager, nyheder og orientering om begivenheder som f.eks. kurser. Tandplejeren følger op på, hvad der rører sig i og omkring tandplejerne på de faglige, lovgivningsmæssige, pædagogiske, sociale, efteruddannelsesmæssige og kulturelle områder. Foreningens medlemsweb er fast medie for jobannoncer for tandplejere.

Tandplejere er både ansat kommunalt, regionalt, herunder hospitalsregi, i undervisningssektoren og i den private sektor. Endvidere tæller foreningen en række privatpraktiserende tandplejere med egen klinik.

Dansk Tandplejerforening (DTP) varetager tandplejernes faglige og uddannelsesmæssige interesser samt forhold vedr. løn og arbejdsvilkår og har forhandlingsretten om overenskomster med arbejdsgivere. Overenskomster findes på tandplejernes medlemsweb.

Dansk Tandplejerforening er med i Sundhedskartellet og International Federation of Dental Hygienists (IFDH). Foreningen blev stiftet den 22. maj 1974 og tæller i dag ca. 1.500 tandplejere.

forside 2015

Kontakt os