Nyt sundhedsblad til Media-Partners

Nyt sundhedsblad til Media-Partners

Lungeforeningens medlemsblad, LungeNyt, har netop indgået samarbejde med Media-Partners om annoncesalget. Bladet udgives fire gange årligt og henvender sig til det stadigt stigende antal mennesker, som er berørt af lungesygdom i Danmark, og sendes udover til...