Daske Tandplejere Bannerannoncer 2021

Bannerannoncering på tandplejernes hjemmeside

dansketandplejere.dk

På Danske Tandplejeres velbesøgte hjemmeside, www.dansketandplejere.dk logger tandplejerne ind for at orientere sig om en lang række vitale spørgsmål både omkring løn- og ansættelsesforhold, kurser, jobannoncer m.v.

Danske Tandplejere stiller nogle sider med højt besøgstal til rådighed for firmabanner, så du med en bannerannonce kan være digitalt tilstede i tandplejerne faglige univers og sikre dig kontinuerlige, gentagne visninger, hver gang siden besøges.

Banneret placeres på en side med højt besøgstal og forsynes med ønsket link.
Der kan kun være ét banner på en side.

 

Kontakt os for forslag og et godt tilbud

 

Hent banner- og medieinformationer (pdf):

Medieinformationer 2021 – Tandplejeren

 

 

Materialekrav

 

Banneret fremsendes som grafikfil i png- eller jpg-format i størrelsen 1140 x 150 pixels.

Bannerannoncer på patientrettet hjemmeside

tænderne.dk / taenderne.dk

 

Vi har nu en helt frisk mulighed, hvor I kan være med fra start, da vi netop har relanceret vores patientrettede website; tænderne.dk

Danske Tandplejeres hjemmeside for borgere og patienter tilbyder viden og vejledning om
mund, tænder og tandpleje i forhold til forskellige aldersgrupper og i mange forskellige livssituationer.

Når besøgende kommer til taenderne.dk er vil det ofte være fordi, de har et konkret problem eller ønske om / behov for viden.

Forsiden er døren, der åbnes. Fordybelsen og modtageligheden for råd og vejledning foldes ud, når brugeren når frem til sit ”emne” og genkender sine symptomer.

Her handler det ikke om at larme med neonskilte før alle andre, her handler det om at indgå i en saglig og evidensbaseret, sundhedsprofessionel sammenhæng på kvalificeret vis. Troværdighed!

Det er med de store og synlige bannere rundt om på siderne, der omgiver og indgår naturligt i teksterne, ønsket at guide brugeren, at give inspiration til, hvordan man kan komme videre i forhold til en problemstilling.

Hvilke hjælpemidler og produkter kan hjælpe mig i denne situation? Hvordan ser de ud, de ”produkter”, som kan lindre og rengøre og optimere. Det betyder, at man på siderne når de patienter, der har et effektivt behov og er motiverede for at hente hjælp.

Materialekrav

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG eller PNG.

Alt materiale skal leveres til info@dansktp.dk

For yderligere tekniske detaljer om krav til annoncemateriale se: www.media-partners.dk

Man kan med god grund tænke patientens behov, når man vælger sin placering.

På tænderne.dk er en ny menu rettet mod kronikere og systemiske sygdomme, både fordi denne gruppe vokser, og fordi der er evidens for en sammenhæng mellem mundhygiejne og sygdomme andre steder i kroppen.

Gruppen af kronikere vokser. Og derfor kan det være et klogt sted at placere sig, hvis man har relevante produkter, f.eks. i forhold til mundtørhed og mundhygiejne m.v. (Ifølge en fremskrivning fra Statens Institut for Folkesundhed forventes det fx, at der i 2030 vil være 240.000 borgere med KOL og 420.000 med type-2 diabetes).

Det er besluttet at give det enkelte banner volumen og synlighed, så der kan laves nogle flotte og integrerede løsninger. Således indgår bannerne som en organisk del af indholdet, både i top, i afsnit og i bunden. Placeringen forbliver også således på mobilvisning og iPad.

(Bannere skal mærkes med ”Annonce”, hvis de blot har udformning som flotte produktbilleder. Det skal være synligt at der er tale om annoncer.)

I forhold til afsnitsbannere opfordrer Danske Tandplejere til, at I viser et flot og relevantproduktbillede
og lader det være i fokus. Da produktet vil blive vist stort og tydeligt, er det lige før logoer m.v. og andre informationer vil være overflødige og forstyrre æstetikken.

Alle bannere forsynes med et link efter jeres ønske.

Vi vil gerne undgå støjende gif-animationer med vekslende billeder. Til gengæld udskifter vi gerne banneret undervejs i perioden, når I ønsker det.

Skriv blot løbende til info@dansktp.dk, hvor nyt banner vedlægges.

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk