FAGBLADET FOA ANNONCERING

Et fagblad – fire faglige udgaver

Fagbladet FOA’s samlede oplagstal (181.225) er fordelt på 4 udgaver af bladet!

Fag, faglighed, arbejdsmiljø og arbejdsliv er omdrejningspunkter i fagbladet. De redaktionelle artikler handler bl.a. om ældrepleje, demens, forflytning, velfærdsteknologi, pædagogik, læreplaner, børnepasning, hygiejnisk rengøring, kost og ernæring, brand og redning, teknik, klima, befordring og logistik.

Læserne tillægger Fagbladet FOA stor værdi. Tilliden til mediet er høj. Mange ser fagbladet som en troværdig hånd i ryggen i mødet med borgere, pårørende, kolleger og ledere.

Fagbladet FOA annoncer giver adgang til en stor og interessant målgruppe bestående af velfærdsmedarbejdere, ledere og souschefer inden for det offentlige og private arbejdsmarked. Tilmed er både det trykte magasin og nyhedsbrevet er versioneret og målrettet læsernes faglighed, så man kan komme helt tæt på læserne.

Du kan læse magasinet her:
Fagbladet FOA

Fagbladet FOA annoncer

Social & Sundhed

Oplag: 106.368 (61 %)

• Social- og sundhedshjælpere
• Social- og sundhedsassistenter
• Hjemmehjælpere
• Sygehjælpere
• Ledere
• Andre

Kost & Service

Oplag: 12.206 (7 %)

• Køkkenmedarbejdere
• Kantineledere
• Rengøringsledere
• Rengøringsmedarbejdere
• Serviceassistenter og medarbejdere
• Vaskeripersonale
• Andre

Teknik & Service

Oplag: 8.719 (5 %)

• Teknik- og servicemedarbejdere
• Rådhus- og biblioteksbetjente
• Bade- og idrætsassistenter
• Plejehjemsteknikere
• Parkeringsvagter
• Brand- og redningspersonale
• Bybuschauffører
• Skibsførere
• Andre

Pædagogisk

Oplag: 47.081 (27 %)

• Pædagogmedhjælpere
• Pædagogiske assistenter
• Dagplejere
• Dagplejepædagoger og ledere m.v.
• Omsorgsmedhjælpere
• LFS (ledere, souschefer, pædagoger,
medhjælpere m.fl.)
• Andre

Annoncemuligheder og -platforme

Tekstannoncer
Fagbladet FOA
6x årligt
181.225 ex

Fagbladet FOA annoncer

Stillingsannoncer
Fagbladet FOA
6x årligt
181.225 ex

Fagbladet FOA annoncer

Onlineannoncer
fagbladetfoa.dk
520.000 sidevisn./md

Nyhedsbrev
Tekst og stilling
Ugentligt
132.000 modtagere

Andre annoncer
Uddannelse
Vikar
Kursus

Formater på Tekstsideannoncer og Stillingsannoncer

Bagsiden

B: 215 x H: 225 mm + 5 mm til beskæring

1/1-side t.kant:

B: 215 x H: 280 mm + 5 mm til beskæring

1/1-side

B: 186 x H: 237 mm

1/2-side

B: 84 x H: 237 mm

1/2-side:

B: 186 x H: 110 mm

1/3-side:

B: 186 x H: 78 mm

Forside:

B: 86 x H: 36 mm

Udgivelsesplan & Deadlines

Magasin nr. Deadline Udkommer
Nr. 1 12. jan. 2022 15./18. feb. 2022
Nr. 2 09 mar. 2022 19./22. apr. 2022
Nr. 3 11. maj 2022 21./24. jun. 2022
Nr. 4 03. aug. 2022 06./09. sep. 2022
Nr. 5 28. sep. 2022 01./04. nov. 2022
Nr. 6 09. nov. 2022 19./22. dec. 2022

Kontakt

Jørgen Ostenfeld

Salgschef

+45 28 57 08 57
joergen@media-partners.dk