Fagbladet FOA online annoncering 2021

Et fagbladsunivers – magasin, nyhedsbreve og nyhedssite

Få effektiv kontakt med velfærdsmedarbejderne i frontlinjen og lederne

Fagbladet FOA er et bredt, gedigent og tidssvarende medie, der består af et trykt magasin, et ugentligt digitalt nyhedsbrev, daglige artikler på nyhedssitet fagbladetfoa.dk samt daglige opslag på sociale medier.

Med en annonce i Fagbladet FOA når annoncøren på én gang en stor og interessant målgruppe bestående af velfærdsmedarbejdere, ledere og souschefer inden for det offentlige og private arbejdsmarked.

Tilmed er både det trykte magasin og nyhedsbrevet er versioneret og målrettet læsernes faglighed, så man kan komme helt tæt på læserne.

• Det trykte magasin udkommer seks gange årligt.
Hver gang i over 174.000 eksemplarer.

Magasinet udkommer i fire udgaver:
-Social & Sundhed, Kost & Service, Teknik & Service samt Pædagogisk.

Der tilbydes en bred vifte af annoncering i Fagbladet FOA i form af tekstside-, indstik- og rubrikannoncering.

• Nyhedsbrevet mailes hver uge til mere end 134.000 læsere.
Hver gang i fem udgaver:
Social & Sundhed, Kost & Service, Teknik & Service samt Pædagogisk samt en generel udgave (til ikke-FOA-medlemmer).
I nyhedsbrevet tilbydes både tekst- og stillingsannoncering.

• Nyhedssitet fagbladetfoa.dk opdateres dagligt.
Sitet har 520.000 eksterne sidevisninger om måneden. Her tilbydes forskellige typer af bannerannoncering.

 

Hent medieinformationer (pdf):

Online- og samlede medieinformationer 2021 – Fagbladet FOA

Du kan læse magasinet her: Fagbladet FOA

Online banner annoncering

Fagbladetfoa.dk – online annoncering på flere digitale platforme

Direkte annoncering på fagbladetfoa.dk, hvor der er mulighed for at placere bannerannoncer på forsiden, undersider og artikelsider.

Fagbladetfoa.dk

Fagbladetfoa.dk er et stærkt medie på nettet og godt supplement til det trykte fagblad, der retter sig mod FOAs mange medlemmer.

Fagbladetfoa.dk er et omfattende univers med nyheder og populært indhold om arbejdslivet.

Siden er populær blandt medlemmerne og de 148.000 brugere pr. måned bliver på siden i gennemsnit i 4 minutter og 5 sekunder. Dette kan også ses ved at medlemmerne i gennemsnit genererer 520.000 månedlige sidevisninger.

 

Statistik:

UNIKKE BESØGENE :: 148.000 pr. måned

BESØGENDE :: 284.000 pr. måned

SIDEVISNINGER :: 520.000 pr. måned

 

Priser og formater

Topbanner (placeres på forside + alle underlæggende sider)
Format B: 930 x H: 180 px + mobilbanner B: 320 x H: 160 px.
CPM pris: kr. 100

Run on Site
Eksponeringerne fordeles vilkårligt på alle placeringer.
Format B: 930 x H: 180 px + B: 320 x H: 160 px.
CPM pris: kr. 80

Geosegmentering
CPM + kr. 20

Frist
Materiale til annonce- og bannerkampagner skal leveres senest 5 arbejdsdage før kampagnestart og sendes til joergen@media-partners.dk vedlagt specifikation om kunde og kampagneperiode.

Materialekrav bannerannoncer
Materiale til bannerannoncering på fagbladetfoa.dk leveres som gif, jpg eller HTML5 bannere. Animation maks. 10 sek. og/eller 3 loops. Lyd er ikke tilladt. Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes et link.

 

 

Nyhedsbrev banner annoncering

 

 

Fagbladet FOAs nyhedsbrev

Fagbladet FOA udsender hver fredag et nyhedsbrev med nyheder, tips og gode råd til medlemmerne. Nyhedsbrevet er relevant og sætter fokus på medlemmernes hverdag, arbejdsliv og deres oplevelser.
Dette afspejler sig også i den flotte unikke åbningsrate, som gennemsnitlig i 2019 lå på 44 %.

Statistik

Frekvens: Ugentligt (fredag)
Modtagere: 136.000
Åbningsrate: 44 procent i gns.

Priser og formater

Topbanner                         kr. 9.000
Banner efter 1. nyhed   kr. 6.500
Banner efter 2. nyhed   kr. 5.100
 
Format:          B: 650 x H: 130 px

Materialet leveres som jpg eller png-fil og må maks. fylde 100 kb. Der skal altid medsendes URL-adresse og materialet skal leveres senest onsdag kl. 12.00 til mail: joergen@media-partners.dk

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er – uanset fakturadato – netto kontant 10 dage efter udgivelsesdatoen for bladet, hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

Reklamation

Alle reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Hvis materialefristen overskrides
bortfalder reklamationsretten.

Media-Partners eller mediet kan ikke stilles til ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter Media-Partners vurdering, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet.

Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være Media-Partners i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes enannonce flere gange med samme fejl, uden at Media-Partners modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Media-Partners eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering

Annonce-annullering skal ske skriftligt til Media-Partners senest 7 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale Media-Partners.

Øvrige bestemmelser

Media-Partners forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annoncer, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet “annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.

Kontakt

Jørgen Ostenfeld

Salgschef

+45 28 57 08 57
joergen@media-partners.dk