Fagbladet FOA tekstannoncer 2021

Et fagblad – fire faglige udgaver

Fagbladets trykte oplagstal (174.374) er fordelt på 4 udgaver af bladet!

Fag, faglighed, arbejdsmiljø og arbejdsliv er omdrejningspunkter i fagbladet. De redaktionelle artikler
handler bl.a. om ældrepleje, demens, forflytning, velfærdsteknologi, pædagogik, læreplaner,
børnepasning, hygiejnisk rengøring, kost og ernæring, brand og redning, teknik, klima, befordring
og logistik.

Læserne tillægger Fagbladet FOA stor værdi. Tilliden til mediet er høj. Mange ser fagbladet som en
troværdig hånd i ryggen i mødet med borgere, pårørende, kolleger og ledere*.
Fagbladet FOAs formater og layout er jævnligt genstand for udvikling, og mediet blev senest redesignet
i 2020.

 

Hent medieinformationer (pdf):

Samlede medieinformationer 2021 – Fagbladet FOA

Du kan læse magasinet her:

Fagbladet FOA

Social & Sundhed

Oplag: 106.368 (61 %)

• Social- og sundhedshjælpere
• Social- og sundhedsassistenter
• Hjemmehjælpere
• Sygehjælpere
• Ledere
• Andre

Kost & Service

Oplag: 12.206 (7 %)

• Køkkenmedarbejdere
• Kantineledere
• Rengøringsledere
• Rengøringsmedarbejdere
• Serviceassistenter og medarbejdere
• Vaskeripersonale
• Andre

Teknik & Service

Oplag: 8.719 (5 %)

• Teknik- og servicemedarbejdere
• Rådhus- og biblioteksbetjente
• Bade- og idrætsassistenter
• Plejehjemsteknikere
• Parkeringsvagter
• Brand- og redningspersonale
• Bybuschauffører
• Skibsførere
• Andre

Pædagogisk

Oplag: 47.081 (27 %)

• Pædagogmedhjælpere
• Pædagogiske assistenter
• Dagplejere
• Dagplejepædagoger og ledere m.v.
• Omsorgsmedhjælpere
• LFS (ledere, souschefer, pædagoger,
medhjælpere m.fl.)
• Andre

Læserprofil

For annoncører giver det mening både at målrette annoncer til velfærdsarbejderen på jobbet og i privatsfæren. På jobbet kan der være tale om annoncer for fx kurser og efteruddannelse, sundhedskampagner, job, indretning af institutioner, udstyr samt arbejdstøj og -sko.

I privaten har det store antal af læsere interesse i og ansvar for indkøb af dagligvarer samt produkter til hjem, fritidsaktiviteter, helbred, have, husdyr samt rejser og meget mere.

Mange læsere arbejder i frontlinjen i det direkte møde med borgerne – børn, ældre, syge, handikap – samt deres pårørende. Læserne identificerer og italesætter derfor behov og muligheder til optimering af opgaverne – herunder indstillinger til indkøb af nye løsninger samt tilkøb til eksisterende løsninger.

Andre læsere er direkte beslutningstagere og indkøbsansvarlige på deres arbejde, såsom ledere inden for pleje, omsorg, psykiatri og dagtilbud. Eksempler kan være ledere af plejecentre og daginstitutioner.

Fakta: Sådan er læserne privat

72 procent ejer deres bolig. 68 procent er gift eller samlevende. De bor jævnt fordelt over hele Danmark.
64 procent interesserer sig meget for sundhed og helse. 85 procent interesserer sig for haven.

61 procent går op i sund ernæring og mad. 90 procent interesserer sig for ferierejser – og næsten en
tredjedel bruger 10.000-40.000 kroner årligt på at rejse. 84 procent har bil i husstanden. 69 procent vandrer, cykler eller dyrker andre udendørsaktiviteter. 84 procent foretrækker at købe varer i en fysisk butik fremfor på nettet. 73 procent bruger briller, og 28 procent har hund.

Kilde
Index Danmark/Gallup 2. halvår 2019/1. halvår 2020

Formater på Tekstsideannoncer og Stillingsannoncer

Bagsiden

B: 215 x H: 225 mm + 5 mm til beskæring

1/1-side t.kant:

B: 215 x H: 280 mm + 5 mm til beskæring

1/1-side

B: 186 x H: 237 mm

1/2-side

B: 84 x H: 237 mm

1/2-side:

B: 186 x H: 110 mm

1/3-side:

B: 186 x H: 78 mm

Forside:

B: 86 x H: 36 mm

 

Annoncepriser

 

– efter udgave/sektor og format

Oplag 1/1 side 1/2 side 1/3 side 1/6 side
Social & Sundhed 106.368 kr. 24.400 kr. 14.400 kr. 11.100
Kost & Service 12.206 kr. 8.400 kr. 5.100 kr. 3.900
Teknik & Service 8.719 kr. 6.900 kr. 4.100 kr. 3.200
Pædagoisk 47.081 kr. 15.650 kr. 9.400 kr. 7.100
Fællessider 174.375 kr. 34.000 kr. 20.500 kr. 15.500 kr. 8.000
Side 2 Side 5 Omslag side 3 Bagsiden Opslag Advertorial
Alle sektorer: Social & Sundhed, Pædagoisk, Kost & Service, Teknik & Service kr. 36.500 kr. 36.500 kr. 36.500 kr. 41.000 kr. 52.000 Indhent tilbud
Udvalg: Annoncering i een eller flere sektorer Indhent tilbud Indhent tilbud Indhent tilbud Indhent tilbud Indhent tilbud Indhent tilbud

 

Alle priser er inkl 4 farver og ekskl. moms

 

Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

 

Læsertal iflg. Gallup: 161.000 ex.

Kontrolleret distribueret oplag iflg DMO: 174.374 ex.

 

Stillingsannoncer

 

STILLINGER 1/1 side 1/2 side høj 1/2 side tvær 1/3 side Advertorial
Pris stillingsannoncer kr. 28.300 kr. 14.450 kr. 14.450 kr. 7.400 Indhent tilbud

 

Uddannelses-, kursus- og vikarannoncer

 

MODULER: Modul 1: 84 mm b x 55 mm h Modul 2: 84 mm b x 110 mm h Modul 3: 84 mm b x 175 mm h Modul 4: 84 mm b x 237 mm h
Uddannelses-, kursus- og vikarnnoncer kr. 4.000 kr. 7.975 kr. 11.900 kr. 15.900

Farvetillæg

Alle priser er inkl. farver.

Materiale

Tekstsideannoncer modtages på joergen@media-partners.dk

Gentagelsesrabat

3 indrykninger:  5 %
6 indrykninger: 10 %

Beregnes af grundprisen og opnås ved bestilling i fast ordre inden for en periode
på 12 måneder.

Word-annoncer

Tillæg for behandling af word-dokumenter og klargøring til tryk pr. annonce 400 kr.

Indstik

Indhent venligst tilbud på tlf. 2857 0857.
Alle indstik skal have flg. information på
forsiden ”Annoncetillæg”.

Udgivelsesplan & Deadlines

Magasin nr. Deadline Udkommer
Nr. 1 11. jan. 2023 14./17. feb. 2022
Nr. 2 08 mar. 2023 18./21. apr. 2023
Nr. 3 04. maj 2023 13./16. jun. 2023
Nr. 4 08. aug. 2023 05./08. sep. 2023
Nr. 5 26. sep. 2023 31. okt/03. nov. 2023
Nr. 6 07. nov. 2023 18./21. dec. 2023

Materiale & betingelser

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet til tekstannoncer kan sendes til joergen@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller
via wetransfer.com. For yderligere tekniske detaljer om krav til annoncemateriale se: media-partners.dk

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er – uanset fakturadato – netto kontant 10 dage efter udgivelsesdatoen for bladet, hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

Reklamation

Alle reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Hvis materialefristen overskrides
bortfalder reklamationsretten.

Media-Partners eller mediet kan ikke stilles til ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter Media-Partners vurdering, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet.

Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være Media-Partners i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes enannonce flere gange med samme fejl, uden at Media-Partners modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Media-Partners eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering

Annonce-annullering skal ske skriftligt til Media-Partners senest 7 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale Media-Partners.

Øvrige bestemmelser

Media-Partners forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annoncer, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet “annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.

Kontakt

Marianne Lander

Partner

+45 29 67 14 46
marianne@media-partners.dk

Kontakt

Jørgen Ostenfeld

Salgschef

+45 28 57 08 57
joergen@media-partners.dk