Folkeskolen blogs

Oplag 

77.000

Læsertal 

162.000

Medieprofil

Fagbladet Folkeskolens mission er at medvirke til den fortsatte udvikling af folkeskolen, som anses for den vigtigste samfundsinstitution i Danmark. Bladet Folkeskolen skal give læserne nyheder, baggrund og perspektiv, så de selv kan tage stilling til forhold som undervisning, læring og arbejde i folkeskolen.

Folkeskolen og folkeskolen.dk udgives af Danmarks Lærerforening og både blad og netversion redigeres efter journalistiske relevanskriterier.

Folkeskolen udkommer 22 gange årligt i et oplæg på over 80.000 eksemplarer, og giver læserne nyheder og reportager med kant, skarphed, humor og plads til fordybelse. Folkeskolen rummer temaer, portrætter, interview, materialeanmeldelser og fortællinger fra folkeskolen.

Folkeskolen.dk samler aktiviteter fra hele landet og giver mulighed for at dele viden via faglige netværk, blogs og artikler fra lærer til lærer. Endvidere kan brugerne abonnere på personlige nyhedsbreve med udvalgte nyheder, artikler og debatindlæg.

Folkeskolen og folkeskolen.dk er den direkte vej til at komme i kontakt med mennesker i undervisningssektoren – det vil først og fremmest sige lærere, skoleledere, lærerstuderende og forvaltningschefer.

Folkeskolen er medie for både tekstsideannoncer og stillingsannoncer. Stillingsannoncer kan indrykkes i både blad og på Folkeskolens jobsite lærerjob.dk – Danmarks største jobsite for stillinger i grundskolen.

 

Hent medieinformationer (pdf):

Samlede medieinformationer 2020 – Folkeskolen

 

Du kan læse magasinet her: Magasinet Folkeskolen

NY unik adgang til Folkeskolens læsere

Folkeskolen | Blogs

Som annoncør har I nu en unik mulighed for at skrive fagligt indhold direkte målrettet lærerne i de enkelte fag.

Jeres blogindlæg vil ligne alle de øvrige blogs på folkeskolen.dk og bliver vist de samme steder – dog med ’sponseret’- markeringer, som lever op til markedsføringsloven og Danske Mediers retningslinjer.

Blogindlæggene vil også være med i de nyhedsbreve, brugerne modtager.

 

 

 

 

BRANDING PAKKEN
– bliv kendt blogger på folkeskolen.dk

Her sikrer I, at læserne på folkeskolen.dk lærer jer og jeres brand rigtig godt at kende gennem to indlæg hver måned i et år. Det giver i dén grad potentiale for en fast læserskare blandt lærerne på tværs af de fag, I vælger at skrive om.

Hver måned deler Folkeskolen ét af jeres indlæg på facebook – med en garanteret eksponering på mindst 11.000 personer.

24 indlæg – 2 indlæg hver måned i et år inklusiv facebook
deling af 12 indlæg.

Specialpris for Brandingpakken kr. 90.000,-

Sponseret blog – enkelt indlæg

Der er mulighed for at tilkøbe blogindlæg stykvis

1 indlæg   –   kr.   5.000,-
3 indlæg   –   kr. 13.000,-
5 indlæg   –   kr. 21.000,-

 

Deling på Facebook

Der er mulighed for at tilkøbe, at vi deler jeres indlæg på facebook – her garanterer vi, at jeres blog bliver vist
for minimum 11.000 personer via Folkeskolens
facebook side.

Prisen er pr. stk. kr. 2.500,-

 

RabatPakke ved samlet køb af 8 blog indlæg kr 30.000,-

Ved køb af Rabatpakken gives desuden rabat på tilkøb af Facebook-delinger, hvor Folkeskolen garanterer en eksponering på mindst 11.000 personer.
Facebook pris pr. stk. med RabatPakken kr. 2.000,-

Materiale & betingelser

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er – uanset fakturadato – netto kontant 10 dage efter udgivelsesdatoen for bladet, hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

Reklamation

Media-Partners eller mediet kan ikke stilles til ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter Media-Partners vurdering, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet.

Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være Media-Partners i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes enannonce flere gange med samme fejl, uden at Media-Partners modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Media-Partners eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering

Annonce-annullering skal ske skriftligt til Media-Partners senest 7 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale Media-Partners.

Øvrige bestemmelser

Media-Partners forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annoncer, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet “annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk