Folkeskolen stillingsannoncer 2020

Oplag 

77.000

Læsertal 

162.000

Medieprofil

Fagbladet Folkeskolens mission er at medvirke til den fortsatte udvikling af folkeskolen, som anses for den vigtigste samfundsinstitution i Danmark. Bladet Folkeskolen skal give læserne nyheder, baggrund og perspektiv, så de selv kan tage stilling til forhold som undervisning, læring og arbejde i folkeskolen.

Folkeskolen og folkeskolen.dk udgives af Danmarks Lærerforening og både blad og netversion redigeres efter journalistiske relevanskriterier.

Folkeskolen udkommer 22 gange årligt i et oplæg på over 80.000 eksemplarer, og giver læserne nyheder og reportager med kant, skarphed, humor og plads til fordybelse. Folkeskolen rummer temaer, portrætter, interview, materialeanmeldelser og fortællinger fra folkeskolen.

Folkeskolen.dk samler aktiviteter fra hele landet og giver mulighed for at dele viden via faglige netværk, blogs og artikler fra lærer til lærer. Endvidere kan brugerne abonnere på personlige nyhedsbreve med udvalgte nyheder, artikler og debatindlæg.

Folkeskolen og folkeskolen.dk er den direkte vej til at komme i kontakt med mennesker i undervisningssektoren – det vil først og fremmest sige lærere, skoleledere, lærerstuderende og forvaltningschefer.

Folkeskolen er medie for både tekstsideannoncer og stillingsannoncer. Stillingsannoncer kan indrykkes i både blad og på Folkeskolens jobsite lærerjob.dk – Danmarks største jobsite for stillinger i grundskolen.

 

Hent medieinformationer (pdf):

 

Samlede medieinformationer 2020 – Folkeskolen

 

Du kan læse magasinet her: Magasinet Folkeskolen

Priser på Stillingsannoncer

Alle priser er inkl. 4 farver og KandidatGaranti.

Folkeskolens KandidatGaranti betyder, at såfremt annoncen ikke giver mindst én kvalificeret ansøger, tilbydes genindrykning uden beregning.
KandidatGaranti gælder såvel bladannoncer som onlineannoncer.

Layout af stillingsannoncer tilbydes fra kr. 300,- afhængigt af format og ønsker.

 

 

1/1-side:

kr. 25.750,-

B: 187 x H: 233 mm

3/4-side:

kr. 18.980,-

B: 187 x H: 172 mm

1/2-side:

kr. 12.980,-

B: 91 x H: 233 mm

1/2-side:

kr. 12.980,-

B: 187 x H: 111 mm

3/8-side

kr. 9.500,-

B: 91 x H: 172 mm

1/4-side:

kr. 6.500,-

B: 91 x H: 111 mm

Udgivelsesplan & Deadlines

Udgivelse Udkommer Deadline Tekstsideannoncer* Deadline Stillingsannoncer*
1 16. januar 02. januar 07. januar
2 30. januar 14. januar 21. januar
3 13. februar 28. januar 04. februar
4 27. februar 11. februar 18. februar
5 12. marts 25. februar 03. marts
6 26. marts 11. marts 17. marts
7 16. april 24. marts 30. marts
8 30. april 14. april 21. april
9 14. maj 27. april 04. maj
10 28. maj 11. maj 18. maj
11 11. juni 25. maj 02. juni
12 25. juni 09. juni 16. juni
13 13. august 28. august 04. august
14 27. august 11. august 18. august
15 10. september 25. august 01. september
16 24. september 08. september 15. september
17 08. oktober 22. september 29. oktober
18 22. oktober 06. oktober 13. oktober
19 05. november 20. oktober 27. oktober
20 19. november 03. november 10. november
21 03. december 17. november 24. november
22 17. december 01. december 08. december

*Deadline kl. 12 på selve dagen

Kombiner stillingsannoncer i blad og på net

Kombinationerne giver højere effektivitet med profilering og rækkevidde til samlet bedre pris.

Husk at Folkeskolens KandidatGaranti dækker både blad- og netannoncering


NETANNONCE + 1/4 SIDE I BLADET + ARTIKELBANNER


KR. 9.000

Netannonce på lærerjob.dk indtil ansøgningsfrist
Kvartside-jobannonce i bladet
Artikelbanner 50.000 visninger på folkeskolen.dk
Inkl. produktion af webbanner med animation
Hot Job – Teaser på forsiden som kører i karrusel


Netannonce + 1/4 side i bladet


kr. 6.500,-

Netannonce på lærerjob.dk indtil ansøgningsfrist
Kvartside-jobannonce i bladet
Hot Job – Teaser på forsiden som kører i karrusel

 

Netannonce

kr. 4.750

Inkl. henvisningsannonce i Folkeskolen

 

Tilvalg – Hot Job

kr. 500,-

Teaser på forsiden som kører i karrusel

 

Hjælp til oprettelse

kr. 650,-

Support og oprettelse af netannoncer

 

 

Stillingsannoncer i blad

• Profileres særskilt i bladet, idet annoncerne placeres forrest på Folkeskolens jobsider
• Offentliggøres hurtigt på lærerjob.dk
• Jobmatch: Ansøgere, hvis CV og jobønsker stemmer overens med jobprofilen, får automatisk tilsendt en e-mail fra lærerjob.dk

 

Lærerjob.dk

Folkeskolens jobsite, lærerjob.dk, er Danmarks største jobsite for
stillinger i grundskolen og besøges ugentligt af 15.000 brugere.
Lærerjob.dk har alle relevante stillinger indenfor folkeskolen – både
lederstillinger, specialstilinger og lærerstillinger samt en række
vikarjobs. Samtidig er kendskabsgraden til lærerjob.dk høj hos både
folkeskolens læserer og folkeskolens brugere. Dette grundlægger det
afgørende job-søgemønster for rekrutteringen af de rigtige medarbejdere. Lærerjob.dk’s seneste opslåede jobs vises både på forsiden
af folkeskolen.dk og i det daglige nyhedsbrev for Folkeskolen. En indrykket jobannonce i bladet Folkeskolen annonceres automatisk på
lærerjob.dk.

Netannoncer på lærerjob.dk

Som jobudbyder og skole har du mulighed for selv at lægge dine stillinger og jobs op på lærerjob.dk ved at bruge lærerjob.dk’s selvbetjeningsfacilitet.

 Herefter annonceres stillingen automatisk på lærerjob.dk. Yderligere kommer der en henvisningsannonce bagerst i Folkeskolens jobsektion med et referencenummer, så ansøgeren nemt kan finde stillingsopslaget på nettet.

Der må henvises til skolens/institutionens egen hjemmeside.

En netannonce på lærerjob.dk med henvisningsannonce i
bladet samt kandidatgaranti koster kr. 4.750,-.

Start med at rekvirere et brugernavn og kode via email til fsnet@media-partners.dk.

FAGLIGE NETVÆRK PÅ folkeskolen.dk

Annoncer målrettet i det prisbelønnede Faglige Netværk indenfor hvert relevant fagområde, hvor dedikerede
folkeskolelærere og brugere orienterer sig og lader sig inspirere fagligt.

Kom tættere på faget og lærerne
• Mere end 90.000 personlige profiler er oprettet og tilknyttet 15 faglige netværk
Hvert fag har sit eget nyhedsbrev, som brugerne modtager dagligt eller hver anden uge.
• Flere end 15.000 konkrete artikler og anmeldelser ligger til rådighed og skaber aktualitet
og inspiration
• Over 170 aktive bloggere skaber sammen med debatlystne brugere både indhold og op
mærksomhed sammen med den faglige redaktion

Bliv sponsor for et netværk

Her får annoncøren fuld eksklusivitet som partner med unikke bannermuligheder både i det
faglige univers og hvor banneren kan målrettes på alle relevante artikler gennem tagging på
udvalgte emneord. En helt unik måde at målrette præcise budskaber til relevante lærergrupper.
Priser fra kr. 2.500 pr. mdr. med fuld eksklusivitet inkl. plads nr. 1 i netværkets nyhedsbrev.
Modtagerne kan selv vælge, om de udover at modtage standard nyhedsbrevet hver anden uge også ønsker at modtage et nyhedsbrev dagligt, hvis der er sket noget nyt på netværket.
I de 15 faglige nyhedsbreve har vi to pladser til annoncer – øverste banner købes sammen med netværket
-og plads nr. 2 kan købes separat.

Pr. mdr. kr. 4.500,-
Danskundervisning,
IT i undervisningen
Inkl. plads 1 i nyhedsbrev

Plads 2 i nyhedsbrev
Pr. mdr. kr. 1.300,-

Pr. mdr. kr. 4.000,-
Specialpædagogik,
Naturfag, Matematik,
Historie og samfundsfag
Idræt, Engelsk
Inkl. plads 1 i nyhedsbrev

Plads 2 i nyhedsbrev
Pr. mdr. kr. 1.100,-

Pr. mdr. kr. 3.500,-
Billedkunst
Ernæring og sundhed
Religion, Håndværk og
design, Tysk og Fransk
Inkl. plads 1 i nyhedsbrev

Plads 2 i nyhedsbrev
Pr. mdr. kr. 1.000,-

Pr. mdr. kr. 2.500,-
Lærerprofession.dk
Musik
Inkl. plads 1 i nyhedsbrev

Plads 2 i nyhedsbrev
Pr. mdr. kr. 800,-

Materiale & betingelser

Bannermateriale

Alt materiale til bannerannoncering leveres som GIF, JPG eller Flash (med indsat ”clickTAG” + en GIF-fil til backup) i maks. 50 kb. Animation maks. 10 sek. og/eller 3 loops. URL-link skal angives.

Alt materiale til annonce- og bannerkampagner skal leveres senest 2 arbejdsdage før kampagnestart. Alt materiale sendes til din kontaktperson hos Media-Partners.dk med reference til ordrenr. og kunde og kampagneperiode.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er – uanset fakturadato – netto kontant 10 dage efter udgivelsesdatoen for bladet, hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

Reklamation

Media-Partners eller mediet kan ikke stilles til ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter Media-Partners vurdering, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet.

Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være Media-Partners i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes enannonce flere gange med samme fejl, uden at Media-Partners modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Media-Partners eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering

Annonce-annullering skal ske skriftligt til Media-Partners senest 7 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale Media-Partners.

Øvrige bestemmelser

Media-Partners forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annoncer, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet “annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.

Kontakt

Marianne Lander

Partner

+45 29 67 14 46
marianne@media-partners.dk

Kontakt

Jakob Andersen

Key Account Manager, Jobmarked

jakob@media-partners.dk