Fagbladet Folkeskolens Jobmarked

Medieprofil

Lærerjob.dk er Fagbladet Folkeskolens jobportal. Vi leverer den bredeste kontakt til lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere, lærerstuderende og andre som søger job i grundskolen. Kun på lærerjob.dk når du både de aktivt og passivt jobsøgende. Mere end 25.000 jobsøgende besøger lærerjob.dk hver måned.

Når du placerer din jobannonce på lærerjob.dk, får du automatisk annoncen vist på folkeskolen.dk og i Fagbladet Folkeskolens nyhedsbreve. Du får også vist annoncen på jobsiderne i Fagbladet Folkeskolen som udkommer 22 gange om året og har 146.000 læsere (Gallup). Jobbet får et henvisningsnummer i bladet, så kandidaten let kan finde jobbet på nettet.

Som jobudbyder, skole eller kommune kan du meget let selv lægge dine stillingsopslag på lærerjob.dk ved at bruge vores selvbetjeningsfacilitet. Herefter annonceres stillingen med det samme på lærerjob.dk.

 

Hent medieinformationer (pdf):

Samlede medieinformationer 2021 – Folkeskolen

 

Du kan læse magasinet her: Magasinet Folkeskolen

Priser på Stillingsannoncer

Alle priser er inkl. 4 farver og KandidatGaranti.

Folkeskolens KandidatGaranti betyder, at såfremt annoncen ikke giver mindst én kvalificeret ansøger, tilbydes genindrykning uden beregning.
KandidatGaranti gælder såvel bladannoncer som onlineannoncer.

Layout af stillingsannoncer tilbydes fra kr. 300,- afhængigt af format og ønsker.

 

 

1/1-side:

kr. 24.500,-

B: 197 x H: 225 mm

1/2-side:

kr. 16.500,-

B: 96 x H: 225 mm

1/2-side:

kr. 16.500,-

B: 197 x H: 109,5 mm

1/4-side:

kr. 8.500,-

B: 99 x H: 109,5 mm

Udgivelsesplan & Deadlines

Udgivelse Deadline Tekstannoncer * Udgivelsesdato
21/2021 16-11-2021 02-12-2021
22/2021 30-11-2021 16-12-2021
1 28-12-2021 13-01-2022
2 11-01-2022 27-01-2022
3 25-01-2022 10-02-2022
4 08-02-2022 24-02-2022
5 22-02-2022 10-03-2022
6 08-03-2022 24-03-2022
7 22-03-2022 07-04-2022
8 11-04-2022 28-04-2022
9 26-04-2022 12-05-2022
10 09-05-2022 26-05-2022
11/12 31-05-2022 09-06-2022
13 02-08-2022 18-08-2022
14 16-08-2022 01-09-2022
15 30-08-2022 15-09-2022
16 13-09-2022 29-09-2022
17 27-09-2022 13-10-2022
18 11-10-2022 27-10-2022
19 25-10-2022 10-11-2022
20 08-11-2022 24-11-2022
21 22-11-2022 08-12-2022
22 06-12-2022 22-12-2022

Kombiner stillingsannoncer i blad og på net

Kombinationerne giver højere effektivitet med profilering og rækkevidde til samlet bedre pris.

Husk at Folkeskolens KandidatGaranti dækker både blad- og netannoncering

Fagbladet Folkeskolens Jobpakker

 

Kombinationer af lærerjob.dk + folkeskolen.dk + Fagbladet Folkeskolen

Case: Jobpakker

 

Rekruttering af lærer til Naturfag med bookning af Job Medium pakken

Materiale & betingelser

Bannermateriale

Alt materiale til bannerannoncering leveres som GIF, JPG eller Flash (med indsat ”clickTAG” + en GIF-fil til backup) i maks. 50 kb. Animation maks. 10 sek. og/eller 3 loops. URL-link skal angives.

Alt materiale til annonce- og bannerkampagner skal leveres senest 2 arbejdsdage før kampagnestart. Alt materiale sendes til din kontaktperson hos Media-Partners.dk med reference til ordrenr. og kunde og kampagneperiode.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er – uanset fakturadato – netto kontant 10 dage efter udgivelsesdatoen for bladet, hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

Reklamation

Media-Partners eller mediet kan ikke stilles til ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter Media-Partners vurdering, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet.

Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være Media-Partners i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes enannonce flere gange med samme fejl, uden at Media-Partners modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Media-Partners eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering

Annonce-annullering skal ske skriftligt til Media-Partners senest 7 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale Media-Partners.

Øvrige bestemmelser

Media-Partners forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annoncer, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet “annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.

Kontakt

Marianne Lander

Partner

+45 29 67 14 46
marianne@media-partners.dk

Kontakt

Jakob Andersen

Key Account Manager, Jobmarked

jakob@media-partners.dk