LungeNyt medieinformationer 2021

Medieprofil

Lungenyt udkommer 4 gange om året i et oplag på 25.000 stk.

 

Sundere lunger – livet igennem

Lungenyt udgives af Lungeforeningen og sendes til medlemmerne af Lungeforeningen samt til praktiserende læger, speciallæger, sundhedscentre i kommuner, sygehuse og andre offentlige institutioner.

Lungenyt henvender sig til den stadig stigende del af befolkningen, som er berørt af lungesygdom.

Magasinet henvender sig også til sundhedssystemets behandlere.

Lungeforeningen arbejder aktivt for at skabe bedre vilkår i hverdagen for alle der er berørt af lungesygdom og for et styrket fokus i samfundet på lungerne som et livgivende og fundamentalt organ, vi alle skal passe godt på hele livet.

 

Du kan hente medieinformation (pdf) her:

Medieinformationer 2021 – LungeNyt

Du kan læse magasinet her:
Magasinet LungeNyt

Målgruppe

Lungenyt henvender sig til den stadig stigende del af befolkningen, der rammes af problemer med deres livskvalitet som følge af nedsat lungefunktion, samt deres pårørende.

# 1 Vejrtrækning

Vejrtrækningen udfordrer, når man er lungesyg. Det gør det relevant at tale om ilt, hoste, inkontinens, indeklima og redskaber til at begrænse fx åndenød – eller at trække åndenødskortet.

#2 Mig og mine pårørende

En lungesygdom er som en ubuden gæst, som ingen rigtig ved, hvordan man forholder sig til. Vi fortæller bl.a. om angst, accept, hygiejne og at have mindre lyst til fester, syge børnebørn og sex.

#3 Digitalisering

Telemedicin, hjemmetræning, robotter, forløbsplanen og online fællesskaber. Digitaliseringen åbner op for nye muligheder og giver nye redskaber til dem, der er ramt af en lungesygdom.

#4 Hverdagslivet med en lungesygdom

Hverdagen ændrer sig, når man bliver ramt af en lungesygdom. Vi sætter fokus på kost, træning,
palliation, ensomhed, arbejdsliv og rettigheder – og kommer med råd til en god hverdag.

Priser på Tekstsideannoncer

1/1-side til kant:

kr. 14.300,-

B: 208 x H: 278 mm
+ 3 mm til beskæring

1/1-side

kr. 14.300,-

B: 179 x H: 230 mm

1/2-side tværformat

kr. 8.350,-

B: 179 x H: 113 mm

1/2- side højformat

kr. 8.350,-

B: 87 x H: 230 mm

1/3-side højformat

kr. 6.900,-

B: 57 x H: 230 mm

1/4-side højformat

kr. 5.100,-

B: 87 x H: 113 mm

1/4-side tværformat

kr. 5.100,-

B: 179 x H: 55 mm

Bagside t kant

kr. 16.400,-

B: 208 x H: 233 mm
+ 3 mm til beskæring

Advertorial – Indhent tilbud

Priser

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

 

Særplacering

+ 10 pct

Annoncemateriale

Materiale til det trykte blad skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK)

Materialet til tekstannoncer kan sendes til annoncer@media-partners.dk, stillings- og rubrikannoncer
til stillinger@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller via wetransfer.com

 

Betingelser

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider mod Lungeforeningens retningslinjer for annoncering i organisationens medlemsblade.

Reklamation

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt.

Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Udgivelsesplan & Deadlines

Magasin nr. Udkommer Deadline
Nr. 1 15-02-2021 22-12-2022
Nr. 2 17-05-2021 23-03-2021
Nr. 3 20-09-2021 09-07-2021
Nr. 4 01-11-2021 17-09-2021

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk