Børne- og Ungesygeplejersken 2021

Målgruppe: Specialiserede børne- og ungesygeplejersker

Målgruppen er specialiserede sygeplejersker indenfor børn- og unge området, dvs. de små/mindre patienter – helt fra den præmature baby op til 18 års alderen.

Alle forhold i pleje og behandling skal være i sygeplejerskens bevidsthed, hun skal arbejde forebyggende og evne at præsentere ”budskabet” på det rette niveau og ikke mindst i det rette forum.

Disse sygeplejersker har kompetencer, som skal matcher en bred vifte af viden og samtidig skal de honorere de udfordringer, som netop denne patientkategori stiller store krav om:
• Børnepsykologi
• Børnespykiatri
• Pædagogik
• Somatiske sygdomme
• Kroniske tilstande
• Kommunikation
• Medinddragelse
• Sorg/død
• Neonatalsygepleje
• Familiens medlemmer
• Forandringsprocesser
• Ernæring
• Medicin
• ALT der vedrører barnets tarv

Det kræver de holder deres viden opdateret, at de altid ajourfører deres avancerede faglige ekspertise og de videns deler på alle fronter.

 

Hent medieinformationer (pdf):

Medieinformationer 2021
Børne- og Ungesygeplejersken

Du kan læse magasinet her:

Børne- og Ungesygeplejersken

Redaktion

Ansvarshavende redaktør Karin Bundgaard
karin.bundgaard@rsyd.dk
Mobilnr 4087 5623
www.dsr.dk/fs7

Bladet udgives af Fagligt selskab for sygeplejersker, der arbejder med børn og unge – og udkommer 3 gange årligt, i februar, juni og oktober måned.

Kontrolleret oplag: 600 eks.

 

Annoncer

1/1-side til kant:

kr. 6.000

B: 210 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

1/2-side:

kr. 4.500

B: 186 x H: 105 mm

1/4-side:

kr. 2.500,-

B: 91 x H: 105 mm

Opslag:

kr. 9.500,-

B: 420 x H: 250 mm + 5 mm til beskæring

Udgivelsesplan 2021

Udgivelsesnr. Deadline Udkommer
Nr. 1 21. januar 2021 Primo marts
Nr. 2 28. maj 2021 Primo juni
Nr. 3 30. september 2021 Primo november

Online annoncering

www.børne-og-ungesygeplejersken.dk

Landsmøde 2021 – Temadagen

Temadagen 2021 vil – set i lyset af Covid-19 – blive ændret til en webinar.

Nærmere info og muligheder følger. TEMA: Ernæring

Indhent priser og profileringsmuligheder hos Sofia Malta.

Kontakt

Diana Skaarup

Salgschef

+45 22 61 17 66
diana@media-partners.dk