BUPL Ledetråden medieinformationer 2021

Oplag 

6.700

Frekvens 

4 x år

Medieprofil

BUPL Ledetrådens målgruppe er pædagogiske ledere, ledere af dagtilbud og på fritidsområdet

Modtagerne af ledetråden er pædagogiske ledere samt ledere af ledere i dagtilbud (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner).  Samt ledere på fritidsområdet – dvs. fritidshjem/SFO’er og klubber – og i skolerne.

De fleste ledere arbejder på det kommunale område, mens en mindre gruppe er ledere i private institutioner.
Gruppen af pædagogiske ledere er veluddannede. Langt de fleste har en diplom i ledelse, og mange har en master eller er i gang med en. Flertallet er kvinder, men der er forholdsvis flere mandlige ledere end der er i gruppen af pædagoger generelt.

Lederne har budgetansvar og personaleansvar. Nogle for ganske små institutioner, andre for kæmpestore
institutioner, og andre igen er ledere af en gruppe ledere (områdeledere). De har ansvaret for indkøb af Leg og Læring, kultur oplevelser, inventar indendørs og udendørs indretning, digitale læremidler mv .

 

Hent medieinformationer (pdf):

Ledetråden 2021

Du kan læse magasinet her: Ledetråden

Annoncepriser

 

Etiske regler: Vi følger Børn&Unges etiske regler i forhold til annoncer. Og der er kun én: Ingen annoncer for politiske partier (og selvfølgelig heller ikke konkurrerende a-kasser og forbund).

 

Bagside

kr. 20.000,-

B: 175 x H: 235 mm

1/1-side:

kr. 12.500,-

B: 175 x H: 235 mm

1/2-side:

kr.  7.000,-

B: 175 x H: 110 mm

Advertorial:

Indhent pris

Udgivelsesplan & Deadlines

Nr. Deadline Forretningsannoncer Deadline Stillingsannoncer Udgivelsesdato
1 19-02-20 02-03-20 17-03-20
2 27-05-20 08-06-20 22-06-20
3 19-08-20 31-08-20 15-09-20
4 09-11-20 19-11-20 03-12-20

Ledetråden bliver folieret og distribueret sammen med Børn & Unge.

Materiale & betingelser

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet skal sendes til Media-Partners på: annoncer@media-partners.dk

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er – uanset fakturadato – netto kontant 10 dage efter udgivelsesdatoen for bladet, hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

Reklamation

Media-Partners eller mediet kan ikke stilles til ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter Media-Partners vurdering, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet.

Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være Media-Partners i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes enannonce flere gange med samme fejl, uden at Media-Partners modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Media-Partners eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering

Annonce-annullering skal ske skriftligt til Media-Partners senest 7 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale Media-Partners.

Øvrige bestemmelser

Media-Partners forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annoncer, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet “annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.

Kontakt

Jørgen Ostenfeld

Salgschef

+45 28 57 08 57
joergen@media-partners.dk