Fag & Forskning medieinformationer 2020

Medieprofil

Magasinet Fag&Forskning fastholder et fagligt redaktionelt indhold på højt niveau. Her kan sygeplejersker på tværs af geografi dele viden om bl.a. de nyeste retningslinjer, projekter, forskningsresultater og højne den sygeplejerfaglige kvalitet, som danske sygeplejersker netop er kendt for internationalt.

Den faglige vinkel varierer fra udgivelse til udgivelse og er altid med baggrund i et absolut aktuelt emne, DERFOR er de bærende temaer ikke planlagt forud.

Magasinet udkommer sammen med Sygeplejersken 4 gange om året.

Nøgletal for magasinet

Målgruppe:                  Sygeplejersker
Kontr. oplag:                 77.139 eks.
Læsertal  )*                  121.000 læsere pr. nr.

)* jvnf Index Danmark/Gallup 4k2018 + 1k2019

 

Du kan hente medieinformation (pdf) her:
Medieinformationer 2020 – Fag & Forskning

Du kan læse magasinet her:
Magasinet Fag & Forskning

Fag

Sygeplejerskens kompetenceområde udvides drastisk i dag og de overtager flere behandlingskompetencer og ansvarsområder fra bl.a. lægerne.

Forskning

Sygeplejerskens kompetenceområde udvides drastisk i dag og de overtager flere behandlingskompetencer og ansvarsområder fra bl.a. lægerne.

Forskning i sygepleje er afgørende for, at  sygeplejerskerne kan opretholde og udvikle høj kvalitet og patientsikkerhed og sikre, at der i fremtiden eksisterer et sundhedsvæsen, der kan måle sig på et internationalt niveau.

Priser på Tekstsideannoncer

1/1-side til kant:

kr. 30.500,-

B: 210 x H: 280 mm
+ 5 mm til beskæring

1/2-side højformat

kr. 15.700,-

B: 180 x H: 123 mm

1/2-side tværformat

kr. 15.700,-

B: 87 x H: 250 mm

Bagside t kant

kr. 32.875,-

B: 210 x H: 280 mm
+ 5 mm til beskæring

Priser

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

Der ydes 50% rabat på pligttekstannoncer.

Annoncemateriale

Materiale til det trykte blad skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK)

Materialet til tekstannoncer kan sendes til annoncer@media-partners.dk, stillings- og rubrikannoncer
til stillinger@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller via wetransfer.com

 

Betingelser

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider mod Dansk Sygeplejeråds retningslinjer for annoncering i organisationens medlemsblade.

Reklamation

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt.

Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Udgivelsesplan & Deadlines

Magasin nr. Udkommer Deadline
Nr. 1 06-03-2020 27-01-2020
Nr. 2 22-05-2020 07-04-2020
Nr. 3 11-09-2020 04-08-2020
Nr. 4 20-11-2020 12-10-2020

Kontakt

Jonna Vinther

Mediekonsulent

+45 61 30 62 50
jonna@media-partners.dk

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk