Fag & Forskning medieinformationer 2021

Magasinet Fag & Forskning

Magasinet indeholder flere nye artikel-kategorier, bl.a. Trialog, som er et dybdegående interview med en forsker indenfor et givent og aktuelt område, f.eks. ”Sorg” eller ”Palliation”. Interviewet bliver udført af en journalist med støtte fra en klinisk sygeplejerske, som arbejder med området. Resultatet er faglig formidling på højt niveau.

Magasinet giver samtidig sygeplejersker mulighed for at få publiceret forskningsartikler under Peer Review og faglige artikler i genren Fagligt Ajour. Magasinet stræber efter at bringe artikler af høj faglig kvalitet for at sikre, at sygeplejersker kan holde sig fagligt ajour og dele viden om f.eks. undersøgelser, nye retningslinjer, projekter og forskningsresultater. Hensigten er at højne kvaliteten af sygeplejen i tråd med krav om involvering af patienter og øget digitalisering af sundhedsvæsenet.

Målgruppen er sygeplejersker indenfor virksomhedsområdet (at undervise, formidle, udvikle og udføre sygepleje), og indholdet er derfor bredt sammensat ud fra målgruppens behov.

Magasinet udkommer sammen med Sygeplejersken 4 gange om året.

 

Nøgletal for magasinet

Målgruppe:                  Sygeplejersker
Kontr. oplag:                 77.793 eks.
Læsertal  )*                  121.000 læsere pr. nr.

)* jvnf Index Danmark/Gallup 4k2018 + 1k2019

Du kan hente medieinformation (pdf) her:

Medieinformationer 2021 – Fag & Forskning

Du kan læse magasinet her:
Magasinet Fag & Forskning

Fag

Sygeplejerskens kompetenceområde udvides drastisk i dag og de overtager flere behandlingskompetencer og ansvarsområder fra bl.a. lægerne.

Forskning

Sygeplejerskens kompetenceområde udvides drastisk i dag og de overtager flere behandlingskompetencer og ansvarsområder fra bl.a. lægerne.

Forskning i sygepleje er afgørende for, at  sygeplejerskerne kan opretholde og udvikle høj kvalitet og patientsikkerhed og sikre, at der i fremtiden eksisterer et sundhedsvæsen, der kan måle sig på et internationalt niveau.

Priser på Tekstsideannoncer

1/1-side til kant:

kr. 30.500,-

B: 210 x H: 280 mm
+ 5 mm til beskæring

1/2-side højformat

kr. 15.700,-

B: 180 x H: 123 mm

1/2-side tværformat

kr. 15.700,-

B: 87 x H: 250 mm

Bagside t kant

kr. 32.875,-

B: 210 x H: 280 mm
+ 5 mm til beskæring

Priser

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

Der ydes 50% rabat på pligttekstannoncer.

Annoncemateriale

Materiale til det trykte blad skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK)

Materialet til tekstannoncer kan sendes til annoncer@media-partners.dk, stillings- og rubrikannoncer
til stillinger@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller via wetransfer.com

 

Betingelser

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider mod Dansk Sygeplejeråds retningslinjer for annoncering i organisationens medlemsblade.

Reklamation

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt.

Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Udgivelsesplan & Deadlines

Magasin nr. Udkommer Deadline
Nr. 1 12-03-2021 05-02-2021
Nr. 2 21-05-2021 16-04-2021
Nr. 3 09-09-2021 06-08-2021
Nr. 4 26-11-2021 15-10-2021

Kontakt

Diana Skaarup

Salgschef

+45 22 61 17 66
diana@media-partners.dk

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk