Forkant medieinformationer 2020

Medieprofil

Magasinet Forkant beskæftiger sig med ledelse i sundhedsvæsenet og sendes 4 gange årligt til de ledende sygeplejerskers privatadresser.

Indhold og fokus er de nyeste tendenser, viden om ledelse samt aktuelle reportager, der ser sundhedsvæsenet fra lederens udgangspunkt. Samtidigt inspirerer det beslutningstagere ud fra ”best practice” i hele faget.

Magasinet Forkant rammer målrettet både ledere og beslutningstagere i kommunernes sundhedssystem og ledere på alle niveauer i de regionale sundhedsvæsener.

Hovedmålgruppen er den ledende sygeplejerske, som omfatter blandt andet: Afdelingssygeplejersker, oversygeplejersker, sygeplejefaglige direktører, kommunale områdeledere, distriktsledere, plejehjemsledere, ledende sundhedsplejersker m.fl.

Den ledende sygeplejerske har personaleansvar og har samtidig budgetansvar for store sundhedsbudgetter – som kan spænde fra +10 millioner kroner til +500 millioner kroner. De har dermed ofte hovedansvaret for økonomi og ressourcefordeling inden for sundhedsområdet..

De ledende sygeplejersker har et tæt samarbejde med sygehusledelsen og de ledende overlæger i forhold til driften af sygehuse og samarbejde med de kommunale ledelser om at sikre sundhedsindsats i landets kommune.

Et område, som dækker følgende:
• Indkøb af medicin
• Ansvarlig for kurser og videreuddannelser for personale
• Implementering af IT og Velfærdsteknologiske løsninger
• Udvælgelse og indkøb af medicoteknisk udstyr og plejeartikler
• Beslutningstagere i forbindelse med design/indretning af sygehuse, sundhedsklinikker og lokalcentre.
• Lønadministration og drift

Nøgletal for magasinet

 

Målgruppe:                  Ledende sygeplejersker
Udgivelsesfrekvens:  4 gange årligt
Kontr. trykoplag:         4.729 eks.

 

Du kan hente medieinformationer (pdf) her:
Medieinformationer 2020 – Forkant

Du kan læse magasinet her:
Magasinet Forkant

Læserprofil

Lederforeningens medlemmer – de ledende sygeplejersker – har følgende profil

Køn: Hovedsageligt kvinder

Alder: 30 – 65 år

Uddannelse: Høj

Indkomst: Høj

Socialgruppe: Højere socialgrupper

 

Læserne er samtidigt kendetegnet ved…

Kompas: Fælleskabs/moderne/velorienterede

Aktiviteter: Udadvendt, aktiv, foreningsliv, kunst og litteratur

Holdninger: Omsorg, solidaritet, samfundsforhold, nærvær, kvalitet, økologi og bæredygtighed

Interesser: Sundhed og ernæring, livsstilsforhold, hjemmet og design

Priser på Tekstsideannoncer

1/1-side til kant:

kr. 15.900,-

B: 210 x H: 267 mm
+ 5 mm til beskæring

1/2-side:

kr. 9.659,-

B: 175 x H: 107 mm

1/3-side:

kr. 5.750,-

B: 175 x H: 69 mm

Bagsiden

kr. 15.900,-

B: 210 x H: 267 mm
+ 5 mm til beskæring

Priser

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms
Der ydes 50 % rabat på pligttekstannoncer.

Annoncemateriale

Sendes elektronisk til
annoncer@media-partners.dk

Annonce materialer

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Materialet til tekstannoncer kan sendes til annoncer@media-partners.dk, stillings- og rubrikannoncer til stillinger@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller via wetransfer.com

Betingelser

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider mod Dansk Sygeplejeråds retningslinjer for annoncering i organisationens medlemsblade.

Annonce disclaimer

Kan en annonce forveksles med en redaktionel tekst, forbeholder redaktionen sig ret til at forsyne annoncen med ordet ”Annonce”.

Reklamation

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt.

Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Udgivelsesplan & Deadlines

Magasin nr. Udkommer Deadline
Nr. 1 27-03-2020 18-02-2020
Nr. 2 12-06-2020 30-04-2020
Nr. 3 02-10-2020 25-08-2020
Nr. 4 11-12-2020 03-11-2020

Kontakt

Jonna Vinther

Mediekonsulent

+45 61 30 62 50
jonna@media-partners.dk

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk