Sundhedsplejersken annoncering

Medieprofil

Sundhedsplejersker baner vejen til 56.000 børnefamilier

I hvert nummer af Sundhedsplejersken er der artikler om sundhedsfaglige personer fra branchen, hvor hovedvægten er på hverdagen, udfordringerne og visionerne.

Sundhedsplejersken er medie for alle sundhedsplejersker i Danmark, og majoriteten af bladets læsere er kvinder.  Sundhedsplejerskerne er referencepunkt for 56.000 nye børnefamilier hvert år, hvad angår børnenes sundhed, trivsel og udvikling og er den bedste ambassadør, når det gælder at viderebringe nye produkter og behandlingsmetoder til forældre med børn i alderen 0-16 år.

Konsulentfunktionen for daginstitutioner og skoler kan typisk handle om hygiejne, forebyggelse af sygdomme, børnemiljø og sparring med – samt rådgivning til det pædagogiske personale.

Ofte spørges der ind til sikkerhed og sundt miljø, hvor sundhedsplejerskerne bliver spurgt til råds.

På skoleområdet er der stigende bevågenhed omkring skoletoiletter, som har betydning for børnenes trivsel og sundhed.

 

Målgruppen

Læserne af bladet er veluddannede, idet alle har en faglig baggrund som sygeplejerske og derefter en specialuddannelse som sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersker deltager i Konferencer og Kongresser, hvor de kan have en stand med.

Grundet den solide sundhedsfaglige baggrund yder sundhedsplejerskerne en kvalificeret og troværdig rådgivning til forældre og børn.

Udgiver

Bladet udgives af Fagligt selskab for Sundhedsplejersker

Udgivelse

Udkommer  5 gange årligt

Distribueret oplag: 1.800 eks.

Læs bladet

Sundhedsplejersken

Annoncemuligheder – Blad og Web / banner

Tekstannoncer

Web / Banner

Annoncepriser – blad

1/1-side til kant:

kr. 10.200

B: 210 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

1/1-side v/Lederen side 5:

kr. 12000

B: 210 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

Bagside:

kr. 14.900

B: 150 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

Omslagsside 2+3:

kr. 12.000

B: 210 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

Opslag:

kr. 17.800,-

B: 420 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

1/2-side tvær:

kr. 7.200

B: 180 x H: 105 mm

1/2-side høj:

kr. 7.200

B: 88 x H: 215 mm

1/4-side tvær:

kr. 5.200,-

B: 180 x H: 50,5 mm

1/4-side høj:

kr. 5.200,-

B: 88 x H: 105 mm

Advertorial:

Indhent tilbud

Kontakt

Annette Brink

Salgschef

+45 53 83 14 66
annettebrink@media-partners.dk

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk