Sundhedsplejersken 2021

Sundhedsplejersker baner vejen til 56.000 børnefamilier

I hvert nummer af Sundhedsplejersken er der artikler om sundhedsfaglige personer fra branchen, hvor ovedvægten er på hverdagen, udfordringerne og visionerne.

Sundhedsplejersken er medie for alle sundhedsplejersker i Danmark, og majoriteten af bladets læsere er kvinder.
Sundhedsplejerskerne er referencepunkt for 56.000 nye børnefamilier hvert år, hvad angår børnenes sundhed, trivsel og udvikling og er den bedste ambassadør, når det gælder at viderebringe nye produkter og behandlingsmetoder til forældre med børn i alderen 0-16 år.

Konsulentfunktionen for daginstitutioner og skoler kan typisk handle om forespørgelse om hygiejne, forebyggelse af sygdomme, børnemiljø og sparring med – samt rådgivning til det pædagogiske personale.

Ofte spørges der ind til sikkerhed og sundt miljø, hvor sundhedsplejerskerne bliver spurgt til råds.

På skoleområdet er der stigende bevågenhed omkring skoletoiletter, som har betydning for børnenes trivsel og sundhed.

Læserne af bladet er veluddannede, idet alle har en faglig baggrund som sygeplejerske og derefter en specialuddannelse som sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersker deltager i Konferencer og Kongresser, hvor de kan have en stand med.

Grundet den solide sundhedsfaglige baggrund yder sundhedsplejerskerne en kvalificeret og troværdig rådgivning til forældre og børn.

 

Hent medieinformationer (pdf):

Medieinformationer 2021 – Sundhedsplejersken

 

Du kan læse magasinet her:

Sundhedsplejersken

Redaktion

ANJA HELLE KREUTZMANN

Københavns Kommune VVK
email redaktør

Oplag

Bladet Sundhedsplejersken udkommer 5 gange årligt i et oplag på 1.800 ex.

Sundhedsplejersken udgives af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Annoncer

1/1-side til kant:

kr. 10.200

B: 210 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

1/1-side v/Lederen side 5:

kr. 12000

B: 210 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

Bagside:

kr. 14.900

B: 150 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

Omslagsside 2+3:

kr. 12.000

B: 210 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

Opslag:

kr. 17.800,-

B: 420 x H: 250 + 5 mm til beskæring 

1/2-side tvær:

kr. 7.200

B: 180 x H: 105 mm

1/2-side høj:

kr. 7.200

B: 88 x H: 215 mm

1/4-side tvær:

kr. 5.200,-

B: 180 x H: 50,5 mm

1/4-side høj:

kr. 5.200,-

B: 88 x H: 105 mm

Advertorial:

Indhent tilbud

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet skal sendes til Media-Partners på:
annoncer@media-partners.dk

Farvetillæg

Alle priser er inkl. farver

Øvrige priser

Særplacering + 10%

Indstik

Det er muligt at sende direct mails, brochurer, indbydelser, kataloger etc. ud via magasinet.
Dette kan gøres i hele magasinets oplag eller en lille
del af magasinets oplag.

Rabatter

Gentagelsesrabat
3 indrykninger 10% rabat
6 indrykninger 15% rabat

Udgivelsesplan 2020

Nr. Udkommer Deadline booking Deadline materiale
1 8. februar 2021 11. januar 2021 21. januar 2021
2 22. marts 2021 19. februar 2021 5. marts 2021
3 21. juni 2021 19. maj 2021 4. juni 2021
4 21. september 2021 20. august 2021 3. september 2021
5 22. november 2021 22. oktober 2021 5. november 2021

Online annoncering

www.sundhedsplejersken.nu

Der er mulighed for placering af ét topbanner samt 8 minibannere på forsiden.

Samtidig visning på undersider kan tilkøbes.

Herudover kan der indrykkes stillingsannoncer med tilhørende henvisninger til annoncerne på forsiden.

Banner på forside (pr. måned):

Topbanner: B: 930 x H: 180 px. kr. 4.000,-
Sidebanner str. 1 B: 300 x H: 250 px. kr. 2.300,-
Sidebanner str. 2 B: 300 x H: 125 px. kr. 1.800,-

Nyhedsbanner:

Plads 1 Banner B: 600 x H: 340 px. kr. 5.000,-
Plads 2 Banner B: 600 x H: 120 px. kr. 3.000,-
Plads 3 Banner B: 600 x H: 120 px. kr. 2.000,-

Stillingsannonce

Inkl. forsidehenvisning (pr. måned) kr. 3.000,-

Annoncemateriale

Materiale til bannerannoncer skal leveres i
formatet GIF, JPEG eller Flash (med indsat ”click tag”)
+ en GIF-fil til backup.

Annoncemateriale

Maks. 3 loops pr. bannerannonce.
Animation maks. 15 sekunder
(eller 45 sekunder ved i alt 3 loops).
Maks. 18 frames pr. sekund.
NB! Til alle typer bannerannoncer
skal der medsendes URL-adresse.

Frister

Materiale til bannerkampagner skal leveres
senest 5 arbejdsdage før kampagnestart.
Materiale sendes til
annoncer@media-partners.dk.

Landskonference for sundhedsplejersker

 

3. – 4. maj 2021

Landskonference for sundhedsplejersker
Landskonferencen afholdes på Munkebjerg, Vejle.

Kontakt os for pris og annonceringsmuligheder.

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk