Børn & Unge Sygeplejersken

Sygeplejersker der arbejder med børn og unge besidder en særlig viden om børns udvikling og sygdomsbilleder samt deres reaktion på at være syg.

Børn er ikke små voksne, både deres psyke og deres kroppe reagerer anderledes, hvilket kræver at sygeplejersken har kendskab til specialiseret viden indenfor anatomi, fysiologi, medicinsk, kirurgisk og psykiatrisk pleje og behandling, pædagogik og psykologi for børn og unge i aldersgruppen fra det for tidlig fødte barn til den unges fyldte 18. år. For nogen patientgrupper til de er over 20 år.

Sygeplejersker der arbejder med børn og unge kan kommunikere, samarbejde og skabe tillid med børn og unge der skal gennemgå procedurer og behandlinger, som kan være angst- og smertefulde. Ligeledes kan de samarbejde med og vejlede børn og unge, der har fået en kronisk lidelse.
Derudover mestrer sygeplejersker, der arbejder med børn og unge, også at samarbejde med forældrene. De kan støtte dem i forhold til at kunne mestre at have et såvel akut sygt barn, et kronisk sygt barn eller et døende barn. Ofte involvere dette arbejde også at yde familiesygepleje til søskende og andre medlemmer af familien.

Indlæg

Alle kan indsende indlæg til bladet. Disse udtrykker ikke nødvendigvis sammenslutningens eller redaktionens synspunkter, men står kun for den enkelte forfatters. Indlæg sendes på mail til redaktøren. Det skal være redaktøren i hænde den 5. i månederne januar – maj og september. Indlæg kan om ønsket bibeholdes anonymt såfremt redaktionen er bekendt med forfatterens navn og adresse.
Mht. honorering for indsendte artikler kan vi tilbyde kr. 400,- pr. 4.500 tegn incl. mellemrum, dog maksimum kr. 2.000. Boganmeldelser honoreres med den bog der bliver anmeldt.

Børn og ungesygeplejersken udgives 3 gange årligt af Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med børn og unge under Dansk Sygeplejeråd. Læserne er veluddannede, idet alle har en faglig baggrund som sygeplejerske efterfulgt af arbejde på en børneafdeling og dermed har specialiseret sig i arbejdet med børn og forældre.
Du kan læse magasinet her Magasinet Sygeplejersken

Redaktion

Ansvarshavende redaktør Karin Bundgaard
karin.bundgaard@rsyd.dk
Mobilnr 4087 5623
www.dsr.dk/fs7

Bladet udgives af Fagligt selskab for sygeplejersker, der arbejder med børn og unge – og udkommer 3 gange årligt, i februar, juni og oktober måned.

Bladet ligger online 12 måneder på www.dsr.dk.

 Målgruppe 

Børn og ungesygeplejerskens læsere er bredt repræsenteret i alle specialer fra børnepsykiatri- og neonatalsygeplejersker til sygeplejersker i almen pædiatri på medicinske-, kirurgiske-, øre-næse-hals-, tand-, intensiv- og specialafdelinger.

Børn og Ungesygeplejerskens læsere:

  • Interesserer sig for sund ernæring 80% 80%
  • Har en husstandsindkomst på mere end 600.000/år 39% 39%
  • Bruger PC i hjemmet til arbejdet minimum ugentligt 47% 47%
  • Køber helst økologiske varer 54% 54%
  • Køber helst miljøvenlige produkter 69% 69%

Udgivelsesplan 2019

Udgivelsesnr. Booking deadline Materiale Udkommer
Nr. 1 26. januar 2023 27. januar 2023 1. marts 2023
Nr. 2 29. maj 2023 30. maj 2023 30. juni 2023
Nr. 3 28. september 2023 29. september 2023 1. november 2023

Annoncer

1/1-side:

kr. 5.000

B: 210 x H: 297 + 3 mm til beskæring 

1/2-side:

kr. 3.700

B: 180 x H: 128 mm

1/4-side:

kr. 2.400,-

B: 88 x H: 128 mm

Annoncepakker

Stand på den årlige Temadag

Der er mulighed for at købe en stand på den årlige Temadag – Landsmøde i Serein kususcenter i Middelfart 12. juni 2018.

Har man ikke mulighed for at købe stand, kan man sende salgsmateriale, som bestyrelsen uddeler til deltagerne. (ca. 100 eksemplarer)

Kontakt os for pris.

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk