Media-Partners har netop indgået aftaler med 2 nye magasiner om varetagelse af deres annoncesalg.

Frie Skoler er Frie Skolers Lærerforenings medlemsblad til lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på friskoler, privatskoler, realskoler og højskoler.

Oplaget er på 11.000 og magasinet sendes direkte hjem til de lærere og børnehaveklasseledere, der er medlemmer, samt til abonnenter (for eksempel skolebestyrelser, skoler, interessenter mv.)

Frie Skoler er det eneste organisations- og medlemsmagasin, som læses af lærere på alle de frie skoleformer (privatskoler, friskoler, efterskoler, realskoler og højskoler).

https://www.fsl.dk/

Magasinet MUSEUM er et trykt magasin, der udgives 4 gange om året i et oplag på 2.000 eksemplarer. Magasinet er til for både små og store museer og henvender sig til alle, der arbejder på eller for et museum eller blot interesserer sig for museernes virke.

Magasinet MUSEUM er derfor en oplagt platform for annoncører, der ønsker at komme bredt ud i den danske museumsverden.

Forside

Yderligere informationer:

Hanne Kjærgaard
Partner
T. +45 2967 1436
E. hanne@media-partners.dk