Socialrådgiveren – Nyhedsbreve 2021

Nyhedsbrevet Socialrådgiveren

 

Fagbladet Socialrådgiveren suppleres med et online nyhedsbrev, som er et yderst velegnet annoncemedie såvel selvstændigt som i samspil med det trykte blad.

 

MODTAGERE: ca 18.000                  ÅBNINGSPROCENT: ca. 45%            UDSENDES 2x OM MÅNEDEN

 

Hent medieinformationer (pdf):

Nyhedsbreve- og medieinformationer 2021 – Socialrådgiveren

 

PRISER OG FORMATER

Bannerannoncer i nyhedsbrev Format px. Pris pr. udsendelse
Banner efter 1. nyhed B: 560 x H: 160 px kr. 5.300,-
Banner efter 3. nyhed B: 560 x H: 160 px kr. 4.300,-
Banner efter 4. nyhed B: 560 x H: 160 px kr. 3.800,-
Banner efter 5. nyhed B: 560 x H: 160 px kr. 3.600,-

Udsendelsesplan nyhedsbrev

Nr. Udsendelse Nr. Udsendelse Nr. Udsendelse
1 14-01-21 10 20-05-21 19 14-10-21
2 28-01-21 11 27-05-21 20 28-10-21
3 11-02-21 12 03-06-21 21 04-11-21
4 25-02-21 13 17-06-21 22 11-11-21
5 04-03-21 14 12-08-21 23 25-11-21
6 11-03-21 15 19-08-21 24 02-12-21
7 25-03-21 16 02-09-21 25 09-12-21
8 15-04-21 17 16-09-21
9 29-04-21 18 30-09-21

Materiale & betingelser

Bannermateriale

Alt materiale til bannerannoncering leveres som GIF, JPG eller Flash (med indsat ”clickTAG” + en GIF-fil til backup) i maks. 50 kb. Animation maks. 10 sek. og/eller 3 loops. URL-link skal angives.

Alt materiale til annonce- og bannerkampagner skal leveres senest 2 arbejdsdage før kampagnestart. Alt materiale sendes til joergen@media-partners.dk. med reference til ordrenr. og kunde og kampagneperiode.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er – uanset fakturadato – netto kontant 10 dage efter udgivelsesdatoen for bladet, hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

Reklamation

Media-Partners eller mediet kan ikke stilles til ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter Media-Partners vurdering, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet.

Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være Media-Partners i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes enannonce flere gange med samme fejl, uden at Media-Partners modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Media-Partners eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering

Annonce-annullering skal ske skriftligt til Media-Partners senest 7 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale Media-Partners.

Øvrige bestemmelser

Media-Partners forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annoncer, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet “annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk