Socialrådgiveren tekstsideannoncer 2021

Oplag 

19.200

Frekvens 

12 x år

Medieprofil

Socialrådgiveren er fagbladet for ca. 18.000 socialrådgivere og udgives af Dansk Socialrådgiverforening.

Bladet udkommer 12 gange om året i et oplag på 19.200 eksemplarer indeholdende journalistiske historier på det socialpolitiske område og med interviews og reportager om metoder og udvikling inden for det socialfaglige felt. Bladet lægger vægt på at være et samlende organ for alle socialrådgivere, men har også en del læsere uden for medlemsskaren, herunder politikere og embedsmænd på alle niveauer.

Medlemmerne er tilfredse med bladet som inspirerer dem fagligt og bidrager til at styrke følelsen af fagligt fællesskab med andre socialrådgivere.

Socialrådgivere er et opsøgende og debatterende folkefærd, der gerne deltager i konferencer, både når det handler om faget og dets udvikling, og når politiske udspil og reformer skal diskuteres.

Medlemsskaren i Dansk Socialrådgiverforening består primært af kvinder. Kun en sjettedel af alle socialrådgivere er mænd. Størstedelen af medlemmerne er ansat i kommuner landet over, en anden stor andel er ansat på specialinstitutioner, mens resten fordeler sig på regionale,
statslige og private arbejdspladser.

Ca. 900 er ifølge tal fra medlemsdatabasen en del af ledersektionen – herudover er der også en del ledere, der er med i Dansk Socialrådgiverforenings øvrige mere end 30 faggrupper, sektioner og faglige selskaber. De mere end 30 faggrupper vidner om, at der er stor spredning i socialrådgivernes arbejdsområder.

Socialrådgiverens arbejde er primært rådgivning og vejledning til mennesker med sociale problemer. Sociale problemer dækker over en lang række forskellige problematikker, f.eks. problemer med børn, unge og familie, sygdom, økonomiske problemer, arbejdsløshed, integration af flygtninge og indvandrere, boligmangel, misbrug, handicap, kriminalitet, arbejdsskader osv.

Socialrådgiveren har ofte rollen som koordinator og tovholder, der samler trådene fra eksempelvis psykologer, uddannelsesinstitutioner mv. og har overblikket over borgerens sag.

Socialrådgivere er primært ansat i kommunerne, men også fængsler, hospitaler, uddannelsesinstitutioner
og andre offentlige institutioner har socialrådgivere ansat. I de seneste år har der været vækst i antallet af socialrådgivere, der er ansat i private virksomheder, interesseorganisationer og projekter. Der er også et stigende antal selvstændige socialrådgivere.

Arbejdsløsheden for socialrådgivere er meget lav. Der er flere end 18.000 socialrådgivere i Danmark, der primært er organiseret i Dansk Socialrådgiverforening.

 

Hent medieinformationer (pdf):

Samlede medieinformationer 2021 – Socialrådgiveren

 

Du kan læse magasinet her: Magasinet Socialrådgiveren

Priser på Tekstsideannoncer

Bagside til kant

kr. 23.000,-

B: 210 x H: 230 mm + 5 mm til beskæring

1/1-side til kant

kr. 21.000,-

B: 210 x H: 285 mm + 5 mm til beskæring

Opslag

kr. 26.500,-

B: 420 x H: 285 mm + 5 mm til beskæring

1/2-side høj:

kr. 11.500,-

B: 90 x H: 245,5 mm

1/2-side tvær

kr. 11.500,-

B: 188 x H: 120 mm

1/-side høj

kr. 8.500,-

B: 90 x H: 120 mm

Farvetillæg

Alle priser er inkl. farver.

Annoncemateriale

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Levering

Materialet til tekstannoncer kan sendes til
joergen@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller
via wetransfer.com

 

For yderligere tekniske detaljer om krav til annoncemateriale se: www.media-partners.dk

Udgivelsesplan & Deadlines

Udgivelse Deadline Udkommer
Nr. 1 09-12-2020 07-01-2021
Nr. 2 27-01-2021 18-02-2021
Nr. 3 11-02-2021 18-03-2021
Nr. 4 17-03-2021 21-04-2021
Nr. 5 13-04-2021 06-05-2021
Nr. 6 18-05-2021 08-06-2021
Nr. 7 02-06-2021 23-06-2021
Nr. 8 21-06-2021 25-08-2021
Nr. 9 01-09-2021 22-09-2021
Nr. 10 29-09-2021 21-10-2021
Nr. 11/12 * 24-11-2021 16-12-2021

* Folieres sammen med ”UDEN FOR NUMMER”, Forskningstidsskrift.

Materiale & betingelser

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er – uanset fakturadato – netto kontant 10 dage efter udgivelsesdatoen for bladet, hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

Reklamation

Media-Partners eller mediet kan ikke stilles til ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter Media-Partners vurdering, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet.

Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være Media-Partners i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes enannonce flere gange med samme fejl, uden at Media-Partners modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Media-Partners eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering

Annonce-annullering skal ske skriftligt til Media-Partners senest 7 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale Media-Partners.

Øvrige bestemmelser

Media-Partners forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annoncer, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet “annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.

Kontakt

Jørgen Ostenfeld

Salgschef

+45 28 57 08 57
joergen@media-partners.dk