Socialrådgiveren annoncering

Medieprofil

Socialrådgiveren er fagbladet for ca. 18.000 socialrådgivere og udgives af Dansk Socialrådgiverforening.

Bladet indeholder journalistiske historier på det socialpolitiske område og med interviews og reportager om metoder og udvikling inden for det socialfaglige felt. Bladet lægger vægt på at være et samlende organ for alle socialrådgivere, men har også en del læsere uden for medlemsskaren, herunder politikere og embedsmænd på alle niveauer.

Socialrådgivere er et opsøgende og debatterende folkefærd, der gerne deltager i konferencer, både når det handler om faget og dets udvikling, og når politiske udspil og reformer skal diskuteres.

Medlemsskaren i Dansk Socialrådgiverforening består primært af kvinder. Kun en sjettedel af alle socialrådgivere er mænd. Størstedelen af medlemmerne er ansat i kommuner landet over, en anden stor andel er ansat på specialinstitutioner, mens resten fordeler sig på regionale, statslige og private arbejdspladser.

Ca. 900 er ifølge tal fra medlemsdatabasen en del af ledersektionen.

Socialrådgivere er primært ansat i kommunerne, men også fængsler, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige institutioner har socialrådgivere ansat. I de seneste år har der været vækst i antallet af socialrådgivere, der er ansat i private virksomheder, interesseorganisationer og projekter. Der er også et stigende antal selvstændige socialrådgivere.

Udgiver

Dansk Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19 B
1253 København K

Udgivelse

Udkommer 8 gange årligt

Oplag: 19.200 eks.

Annoncemuligheder – Socialrådgiveren

Tekstannoncer

Stillingsannoncer

Nyhedsbrev

Priser på Tekstsideannoncer

Bagside til kant

kr. 23.000,-

B: 210 x H: 230 mm + 5 mm til beskæring

1/1-side til kant

kr. 21.000,-

B: 210 x H: 285 mm + 5 mm til beskæring

Opslag

kr. 29.000,-

B: 420 x H: 285 mm + 5 mm til beskæring

1/2-side høj:

kr. 11.500,-

B: 90 x H: 245,5 mm

1/2-side tvær

kr. 11.500,-

B: 188 x H: 120 mm

1/4-side høj

kr. 8.500,-

B: 90 x H: 120 mm

Kontakt

Jørgen Ostenfeld

Salgschef

+45 28 57 08 57
joergen@media-partners.dk