Trafik & Veje annoncering

Medieprofil

Trafik & Veje er skrevet af teknikere for teknikere!

Trafik & Veje er en erhvervsdrivende non-profit forening med det formål at sikre videndelig og vejfaglig udvikling inden for den danske vejsektor gennem primært udgivelsen af fagbladet Trafik & Veje.

Foreningen Trafik & Veje  ejes af abonnenterne i fælleskab herunder bl.a kommunerne og vejsektorens leverandører – hvilket også afspejles i bestyrelsens sammensætning.

Trafik & Veje er Danmarks eneste fagblad, der udelukkende beskæftiger sig med vejteknik og vej- og trafikplanlægning.

Fagbladet har eksisteret siden 1924.

Udgiver

Trafik & Veje udgives af Foreningen Trafik & Veje

Udgivelse

Udkommer 11 gange årligt

Distribueret oplag: 1.226 eks. (2022)

Læs bladet

Trafik & Veje

Annoncemuligheder

Tekstannoncer

Tandplejeren

Stillingsannoncer

Leverandørregister

Annoncepriser, blad

1/1-side til kant:

kr. 12.999,-

B: 210 x H: 280 + 3 mm til beskæring 

1/1-side:

kr. 12.999,-

B: 169 x H: 233

Bagside:

kr. 15.999,-

B: 169 x H: 233

Dobbeltside (opslag):

Kr. 21.999,-

1/2-side:

kr. 7.799

B: 169 x H: 114 mm

1/2-side t kant:

kr. 7.799,-

B: 210 x H: 137 mm + 3 mm til beskæring

1/3-side tvær:

kr. 6.239,-

B: 169 x H: 74 mm

1/3-side høj:

kr. 6.239,-

B: 53 x H: 233 mm

Udgivelsesplan & deadlines

Nr. Deadline booking Deadline materiale Udgivelsesdato
Nr. 1: Udbudsformer ITS Fremtidens transport 19-12-2022 02-01-2023 16-01-2023
Nr. 2: Broer og tunneller - Fodgængertrafik 23-01-2023 31-01-2023 15-02-2023
Nr. 3: Trafiksikkerhed - Støj 20-02-2023 27-02-2023 15-03-2023
Nr. 4: Vejbelægninger - Vejafvanding (bladet uddeles til Vejsektordage 2023) 17-03-2023 27-03-2023 15-04-2023
Nr. 5: Cykeltrafik - Bæredygtigt anlæg (bladet uddeles til den Nationale Cykelkonference 2023) 21-04-2023 01-05-2023 15-05-2023
Nr. 6/7: Vejudstyr og afmærkning - Lastbiltrafik 22-05-2023 31-05-2023 15-06-2023
Nr. 8: Transportplanlægning - Ledninger (bladet uddeles på Trafikdage 2023) 03-07-2023 31-07-2023 15-08-2023
Nr 9: Kollektiv trafik - Vejbelysning (bladet uddeles på Belysningsdage 2023 og TØF konferencen) 21-08-2023 01-09-2023 15-09-2023
Nr. 10: Vintertjeneste - Digitalisering 22-09-2023 29-09-2023 16-10-2023
Nr. 11: Vejforum (bladet uddeles på Vejforum 2023) 23-10-2023 30-10-2023 15-11-2023
Nr. 12: Året der gik - projekter fra 2023 - Trafiksignaler 22-11-2023 29-11-2023 15-12-2023

Kontakt

Annette Brink

Salgschef

+45 53 83 14 66
annettebrink@media-partners.dk