Pharma annoncer

Pharma Magasinet

Pharma Magasinet er medlemsblad for Pharmadanmark.

Pharma Magasinet udkommer ni gange om året i mere end 7.000 eksemplarer og distribueres gratis til alle deres medlemmer.

Magasinet indeholder bl.a. analyser af aktuelle emner, fx biotekområdet, interviews med opinionsdannere inden for sundhedsområdet, virksomheds- og personlige portrætter.

Læs magasinet online her

Udgiver
Pharmadanmark
Rygards Alle 1
2900 Hellerup
Mail: pd@pharmadanmark.dk
Website: www.pharmadanmark.dk

Annoncemuligheder – Blad, Nyhedsbrev og Web

Blad

Nyhedsbrev

Web / Banner

Pharma magasinet – Priser på Tekstsideannoncer

1/1-side til kant:

kr. 17.900,-

B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring

1/2-side (høj)

kr. 11.500,-

B: 85 x H: 253 mm

Inderside/bagside

kr. 20.000,-

B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring

1/2-side (bred)

kr. 11.500,-

B: 175 x H: 124 mm

Bagside t kant

kr. 21.500,-

B: 210 x H: 245 mm + 3 mm til beskæring

1/4-side (høj)

kr.  7.500,-

B: 85 x H: 124 mm

2/1-side til kant:

kr. 31.000,-

B: 420 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring

Udgivelsesplan & Deadlines

Magasin nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
Nr. 1 8. december 2020 14. december 2020 29. januar 2021
Nr. 2 2. februar 2021 8. februar 2021 12. marts 2021
Nr. 3 16. marts 22. marts 23. april
Nr. 4 20. april 26. april 21. maj
Nr. 5 25. maj 31. maj 25. juni
Nr. 6 22. juni 28. juni 13. august
Nr. 7 17. august 23. august 24. september
Nr. 8 21. september 27. september 22. oktober
Nr. 9 2. november 8. november 3. december

Priser

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

Annoncemateriale

Materiale til det trykte blad skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK)

Materialet til tekstannoncer kan sendes til annoncer@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller via wetransfer.com

Betingelser

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider mod Pharmadanmarks retningslinjer for annoncering i organisationens medlemsblade.

Reklamation

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt.

Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Kontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Partner

+45 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk